Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төвийн Техник Технологийн тэнхимийн нэрэмжит “Хамтдаа хөгжье” - 14 хоногийн ажил эхэллээ

Тус үйл ажиллагааны зорилго: Суралцагч бүрийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, дэмжих, төлөвшүүлэхэд оршино.

2015-11-26 21:58:57
Нийт 1