Тус үйл ажиллагааны зорилго: Суралцагч бүрийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, дэмжих, төлөвшүүлэхэд оршино. Батлав : Сургалтын албаны менежер Д.Цэцэгмаа

Хөдөлмөрийн Яамны Харьяа Дархан-Уул аймаг дахь МСҮТ-ийн Техник Технологийн Тэнхимийн нэрэмжит 14 хоногийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Кристин Ланд, “НҮБ-ын энхийг сахиулах төлөөлөгчийн газрын тэргүүний үүргийг хаших, түүхэн дэх анхны эмэгтэй болж байгаа нь бусад эмэгтэйчүүд НҮБ-ын цэргийн шатлалд албан тушаал ахих боломж байгааг харуулж байна” хэмээн онцлон тэмдэглэсэн байна.


Тэрээр өмнө нь Ливан, Босни, Афганистан зэрэг улсад ажиллаж байсан. Мөн Персийн булангийн дайны үеэр энхийг сахиулах үйлсэд хүчин зүтгэж байжээ.
Харин одоо түүний ажиллах Кипр дэх НҮБ-ын Энхийг сахиулах хороо нь грек-кипрчүүд болон турк-кипрчүүдийн хооронд амар тайвныг сахиулахын тулд 1964 оноос хойш тус арал дээр байрлаж байна.
Энхийг сахиулах нь НҮБ-ын хамгийн чухал үүрэг бөгөөд тус байгууллагын дүрмийн 1-р бүлгийн 1-р зүйлд НҮБ-ын зорилгын нэгдүгээрт тодорхойлсон байдаг аж.

2014-12-13 07:36:48

Түгээх